Garantia

OVERTRAILS SL ofereix les garanties legals per protegir els nostres clients de qualsevol contratemps que pugui sorgir en el període contractual de la contractació d'un viatge, Experiència, Excursions o visites. Comptem amb l'Assegurança de Caució abans l'administració turística de 60.000 euros, que en cas de necessitat l'administració l'utilitzarà per cobrir les necessitats dels nostres clients, i l'Assegurança de Responsabilitat Civil amb cobertures àmplies.

SEGUR DE CAUCIÓ Pòlissa núm.: N-10225705-E

El prenedor de l'assegurança OVERTRAILS SL, amb Domicili Fiscal a Tolosa, Samaniego kalea 1 Solairuartea, CIF B02872698 i CIE: 2507 té dipositat en el Dept de Turisme, Comerç i Consum de la Direccoin de Turisme i Hosteleria del Govern Basc l'Assegurança de Ca Catalana Occident SA, amb domicili social a Madrid, Passeig de la Castellana 4, NIF: A-28119220 per un import de 60.000€ per respondre del compliment de les obligacions derivades de la prestació dels seus serveis turistics per viatges combinats i especialment del reemborsament de els fons dipositats i/o el rescabalament per les despeses de repatriació en els supòsits d'insolvència o fallida, conforme al que disposa la legislació vigent en cada moment i que específicament sigui aplicable a OVERTRAILS SL oa qualsevol de les seves marques comercials.

SEGUR RESPONSABILITAT CIVIL Pòlissa Nº: N-10231597-H

El prenedor de l'Assegurança OVERTRAILS SL, amb Domicili Fiscal a Tolosa, Samaniego kalea 1 Solairuartea, CIF B02872698 i CIE: 2507 té dipositat al Dpt de Turisme, Comerç i Consum de la Direccoin de Turisme i Hosteleria del Govern Basc l'Assegurança de Govern per a Agències de Viatges amb Catalana Occident SA, amb domicili social a Madrid, Passeig de la Castellana 4, NIF: A-28119220, amb les següents garanties principals:

.Responsabilitat civil d'explotació: INCLÒS
-Límit per sinistre: 600.000,00 €
-Franquícia: 10%, mínim 150,00 € i màxim 1.500,00 €

.Responsabilitat civil indirecta o subsidiària: INCLÒS
-Límit per sinistre: 600.000,00 €
-Franquícia: 10%, mínim 150,00 € i màxim 1.500,00 €

.Responsabilitat per danys patrimoials primaris: INCLÒS
-Límit per sinistre: 600.000,00 €
-Franquícia: 10%, mínim 150,00 € i màxim 1.500,00 €

.Sub límit per víctima a RC Patronal: 150.000 €

No trobes allò que buscaves? Crea la teva experiència. Dissenyem un viatge completament diferent i ajustat al teu gust.

© 2021 Overtrails Incoming