Avís Legal

TITULARITAT DE LA WEB

En virtut del present Avís Legal i en compliment del deure informació recollit per larticle 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, se li informa que el titular d'aquest lloc web amb domini www.itsaslur.com és:

 • Identificació del titular del lloc web: OVERTRAILS SL
 • NIF: B02872968
 • Domicili/Domicili social: SAMANIEGO KALEA 1 solairuartea
 • Codi postal i població: 20400 - TOLOSA (GIPUZKOA)
 • Societat inscrita al Registre Mercantil de Goipuzkoa, Tom 2972, foli 204 , inscripció 1 amb full SS-43239
 • Adreça de correu electrònic: info@overtrailsincoming.eus
 • Telèfon: 943 360 300

Per activitat subjecta a autorització administrativa s'entén aquella empresa que per començar a treballar requereix un permís d'una administració, per exemple: agències de viatges, serveis de lloguer turístics, armeries, centres i serveis sanitaris, etc. En aquest cas apareixeran les dades dautorització i òrgan competent de la supervisió.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PRESENT LLOC WEB

OVERTRAILS SL us informa que tant l'accés com la utilització de la pàgina web amb domini www.overtrailsincoming.eus totes les URL, i subdominis inclosos sota la mateixa, així com els continguts que a través d'aquest lloc web es puguin obtenir, estan subjectes als presents termes i condicions d'ús, sens perjudici que l'accés a algun dels serveis o continguts esmentats pugui requerir l'acceptació d'altres condicions generals, particulars o addicionals.

A causa d'això, si no estiguéssiu d'acord amb el contingut dels presents termes i condicions, us instem que no feu ús d'aquest lloc web, ja que la utilització tant del mateix, com dels seus continguts o dels seus serveis, suposarà en tot cas, l'acceptació dels termes legals aquí assenyalats.

OVERTRAILS SL es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre, denegar o restringir temporalment o definitivament l'accés al present lloc web i/o als seus continguts, així com a dur a terme i fer les modificacions que consideri oportunes o necessàries, sense que això impliqui un dret d'indemnització per a l'usuari.

RESPONSABILITAT DE L'USUARI PER L'ÚS DEL PRESENT LLOC WEB

L'usuari serà l'únic responsable del correcte ús del present lloc web, comprometent-se a fer-ne un ús de conformitat als termes i condicions indicats en aquest Avís Legal.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, així com els continguts i serveis oferts o proporcionats, de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d'aquest, amb finalitats il·lícites o contràries al contingut dels presents termes i condicions generals.

En particular, l'usuari no podrà realitzar en cap cas les activitats següents:

 • Utilitzar aquest lloc web per promocionar, vendre, o contractar, informació o prestacions pròpies o de terceres persones, sense consentiment o autorització prèvia.
 • Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, o que promoguin la comissió d'infraccions o d'actes delictius, que incitin directament o indirectament a l'apologia del terrorisme, o que resultin contraris als drets i les llibertats fonamentals.
 • Provocar danys als sistemes informàtics titularitat d'OVERTRAILS SL o introduir o difondre virus informàtics, un programari nociu o un altre tipus de sistemes que puguin causar danys als sistemes informàtics, així com alteracions no autoritzades dels continguts disponibles en aquest lloc web.
 • Realitzar o dur a terme actes que resultin contraris als drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels seus legítims titulars.
 • Incloure, sense que hagi intervingut autorització per part de OVERTRAILS SL, marques, logotips, noms comercials o qualssevol altres signes distintius que siguin propietat de OVERTRAILS SL, en pàgines o llocs web responsabilitat de l'usuari o de tercers que no estiguin autoritzats per fer-ho.

L'usuari respondrà davant OVERTRAILS SL, o davant tercers, de qualsevol dany i perjudicis de qualsevol classe o índole, que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment directe o indirecte dels presents termes i condicions generals.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

A través dels presents termes i condicions generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest lloc web, ni sobre cap dels seus elements integrants o contingut, quedant expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició , extracció, o reutilització total o parcial, de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

No obstant això, lusuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts del present lloc web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial i/o professional.

Així mateix, l'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir els continguts d'aquest lloc web per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin indicat a aquest efecte, o dels que normalment s'utilitzin a Internet (sempre que aquests últims no suposin o impliquin un risc de dany o inutilització del present lloc web).

XARXES SOCIALS

OVERTRAILS SL té o podria disposar de perfils oberts a les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin). OVERTRAILS SL serà considerat com a responsable del tractament de les dades personals dels usuaris de les seves xarxes socials i/o dels seguidors que hi tingui. El tractament que OVERTRAILS SL durà a terme sobre aquestes dades serà el que la xarxa social permeti als perfils empresarials dins de les seves polítiques dús i privadesa.

Així, OVERTRAILS SL podrà informar els seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, nous productes, actes i esdeveniments, així com sobre ofertes i tot tipus de serveis.

OVERTRAILS SL no extraurà dades de les xarxes socials, llevat que aquesta obtenció es realitzés de forma puntual i mitjançant el previ consentiment informat dels usuaris.

ENLLAÇOS, HIPERENLLAÇOS O LINKS

OVERTRAILS SL no es fa responsable de les pàgines webs pròpies o que no resultin de la seva titularitat, a les quals es pugui accedir mitjançant "links", o de qualsevol contingut posat a disposició dels usuaris per part de tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per risc exclusiu de l'usuari i OVERTRAILS SL no garanteix en cap cas la seguretat i la licitud de la informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a OVERTRAILS SL, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o ús incorrecte d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, així com de la interrupció al servei en accedir a la informació d'altres pàgines web.

GARANTIES I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

OVERTRAILS SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament correcte i adequat del present lloc web, i evitar transmissió de virus informàtics i altres components nocius als usuaris.

No obstant això, OVERTRAILS SL no assumeix en cap cas cap responsabilitat en el cas que es produeixi un funcionament erroni dels serveis oferts a Internet o del mal funcionament o caigudes de la xarxa, que poguessin afectar l'accés i la navegació pel present lloc web, amb independència de la causa que motivi aquests errors.

Si l'usuari tingués coneixement en algun moment de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis, a la moral o als bons costums, o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a OVERTRAILS SL perquè aquesta pugui adoptar les mesures de neutralització i seguretat oportunes.

Així mateix, OVERTRAILS SL no serà responsable de les actuacions doloses o culposes de l'usuari, o que tinguin el seu origen en causes de força major i qualssevol altres que s'escapin del control d'OVERTRAILS SL, ni d'atacs dels anomenats "hackers" sempre que OVERTRAILS SL hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents segons les possibilitats tècniques.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIó

En cas de disputa o conflicte d'interpretació, els termes i condicions d'ús que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis oferts a través del present lloc web es regiran per la Llei espanyola.

Per a la resolució de les controvèrsies que puguin sorgir en relació amb la utilització del present lloc web, les parts acorden sotmetre la resolució dels conflictes als jutjats i tribunals mercantils que corresponguin territorialment de conformitat amb el domicili d'OVERTRAILS SL assenyalat al present Avís Legal.

No trobes allò que buscaves? Crea la teva experiència. Dissenyem un viatge completament diferent i ajustat al teu gust.

© 2021 Overtrails Incoming